יום רביעי, 7 באוקטובר 2015

גנבך רקבש

גנב"ך רקב"ש

מהו הסימן 'גנב"ך רקב"ש'?

תשובה:

ר"ת של שתי קבוצות של סוכות שכשרות למרות שהיה אפשר לחשוב שאולי יהיו פסולות. המקור הוא בגמרא (סוכה ח:)

בקבוצה הראשונה יש סוגים שונים של אוכלוסיות שעבורם נבנתה הסוכה:

ג' - גוים

נ' - נשים

ב' - בהמה

כ' - כותים

בקבוצה השנייה יש סוגים שונים של בעלי מלאכה שבונים לעצמם סוכה לשימושם. (בסוגריים הסברו של רש"י)

ר' - רועים     (רועי צאן שבונים לעצמם סוכה בשדה להגן מפני השרב בזמן שמירת הצאן)

ק' - קייצים   (שומרי קציעות השטוחין בשדה לייבש. קציעות - פירות שרוצים לייבש)

ב' - בורגנין    (שומרי העיר)

ש' - שומרי פירות

הערות:

1 - בהמשך הגמרא מסבירה שלכל קבוצה יש יתרון וחסרון לעומת הקבוצה השנייה.

לקבוצת גנב"ך יש יתרון שמדובר בסוכות קבועות, לעומת רקב"ש שנודדים ממקום למקום בהתאם לצרכים שלהם וסותרים את הסוכה.

מצד שני, לקבוצת רקב"ש יש יתרון שמדובר באנשים בני חיוב (רש"י במקום מסביר שמדובר בישראלים שחייבים בסוכה).

2 - לגבי כותים, יש מחלוקת אם הם גירי אמת ונחשבים כיהודים או שהם התגיירו רק מפחד האריות שאכלו בהם, אבל המשיכו לעבוד את אלוהיהם ואינם נחשבים יהודים. ברור שהתנא כאן סובר שהם אינם יהודים כי הוא כולל אותם בקבוצה של קבוצות שאינם בני חיוב. וכך אכן מעיר תוספות במקום (ד"ה סוכת כותים).

3 - תנאי בסיסי שמודגש בגמרא כדי להכשיר את שתי הקבוצות הוא שהסוכה תהיה מסוככת כהלכתה, כלומר שהיא נעשתה לצל. מסביר רש"י במקום שהסוכה מסוככת יפה כדי שיהיה ניכר שהיא נעשתה לצל ולא לצניעות בלבד. ומוסיף רש"י שאמנם אין צורך שהסוכה תיבנה לשם מצוות החג, אבל צריך שהסוכה תיבנה לצל, כי זוהי מהותה של סוכה שהסכך מגן מפני השמש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה