יום חמישי, 30 ביולי 2015

נשיאים בעלי שם זהה / נשיאים ששם אביהם זהה

נשיאים בעלי שם זהה / נשיאים ששם אביהם זהה

שני זוגות של נשיאים בעלי שם זהה

שלושה נשיאים ששם אביהם זהה

תשובה:

אליסף בן דעואל (רעואל)  - נשיא שבט גד במדבר (א' י"ד ועוד; רעואל: במדבר ב' י"ד)

אליסף בן לאל                 - נשיא משפחת הגרשני בשבט לוי (במדבר ג' כ"ד)

 

אליצפן בן עזיאל  - נשיא משפחת הקהתי בשבט לוי (במדבר ג' ל')

אליצפן בן פרנך   - נשיא שבט זבולן בכניסה לארץ (במדבר ל"ד כ"ה)

 

אלישמע בן עמיהוד  - נשיא שבט אפרים במדבר (במדבר א' י')

שמואל בן עמיהוד    - נשיא שבט שמעון בכניסה לארץ (במדבר ל"ד כ')

פדהאל בן עמיהוד    - נשיא שבט נפתלי בכניסה לארץ (במדבר ל"ד כ"ח)

יום רביעי, 22 ביולי 2015

15 מילים רצופות מתחילות באותה אות ו-8 משפטים מתחילים באותה מילה

15 מילים רצופות מתחילות באותה אות ו-8 משפטים מתחילים באותה מילה

מהי התפילה שבתחילתה יש 15 מילים רצופות שמתחילות באותה אות, וכן יש בה 8 משפטים שמתחילים באותה מילה (לא בכל הנוסחים)?

תשובה:

הברכה שלאחר קריאת שמע בשחרית.

הברכה פותחת במילים "אמת ויציב ונכון וקים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקבל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו".

שמונה משפטים פותחים במלה "אמת"

1 - "אמת ויציב"

2- "אמת אלהי עולם מלכנו"

3 - "אמת ואמונה, חק ולא יעבר"

4 - "אמת שאתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו"

5 - "אמת אשרי איש שישמע למצותיך"

6 - "אמת אתה הוא אדון לעמך"

7 - "אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון"

8 - "אמת ממצרים גאלתנו ה' אלהינו"

הערות:

1 - בנוסח אשכנז, המשפטים "אשרי איש" ו-"ממצרים גאלתנו", אינם פותחים במלה "אמת", ולכן יש רק 6 משפטים שפותחים ב"אמת".

2 - בנוסח עדות המזרח, המשפט "באמת ואמונה" כולל אות בי"ת לפני המלה "אמת" והוא לא תחילת משפט, אלא המשך של המשפט "על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקים באמת ובאמונה".

3 - בנוסח רס"ג יש רק 14 מילים שמתחילים באות ו"ו (ובגרסה אחרת רק 12). כמו כן, לגבי המלה "אמת" יש רק 7 פעמים.

יום חמישי, 2 ביולי 2015

דמה ב"ן פרץ

דמ"ה ב"ן פר"ץ

מהו הסימן 'דמ"ה ב"ן פר"ץ' (או לפי גרסה אחרת 'פר"ץ ב"ן דמ"ה')?

תשובה:

מזמור קי"ט בתהלים נקרא "תמניא אפי" (בתרגום מארמית: "שמונה פנים"). הסיבה לכך היא מבנהו הייחודי - הוא בנוי לפי סדר הא"ב, שמונה פסוקים לכל אות. תופעה ייחודית נוספת במזמור זה היא שבכל פסוק במזמור מופיע לפחות אחד מהכינויים הבאים לתורה: אמרה, דבר, דרך, חוק, מצווה, משפט, עדות, פיקודים, תורה. ואכן, רוב הפסוקים במזמור עוסקים בחשיבות לימוד התורה ובקיום מצוותיה. יש רק שני פסוקים חריגים במזמור, שבהם לא מופיע אף לא אחד מהכינויים הנ"ל, אך גם בהם יש חלופה לכינויים אלה:

- "לדר ודר אמונתך, כוננת ארץ ותעמד" – כאן החלופה היא "אמונתך".

- "ערב עבדך לטוב, אל יעשקני זדים" – כאן החלופה היא "טוב" ("ואין טוב אלא תורה, שנאמר, 'כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו' " - אבות, פרק ו' משנה ג').

כאמור, אחת המילים החוזרות היא "עדות". ההטיה הנפוצה ביותר של מילה זו היא "עדתיך". אולם יש לשים לב שהטיה זו מופיעה במזמור בשתי צורות שונות. בדרך כלל הצורה היא "עֵדֹתֶיךָ" (edotecha), אולם יש שמונה פסוקים (שוב המספר 8) שבהם מופיעה המילה בצורה החריגה "עֵדְוֹתֶיךָ" (edvotecha). רבים אינם מודעים לצורה החריגה והוגים אותה כמו "עֵדֹתֶיךָ". כידוע אומרים את הפסוקים האלו באזכרה, ויש לשים לב לומר אותם בצורה הנכונה.

בהקשר זה זכיתי לשמוע מאבי מורי דוד שטרן ז"ל שהוא שמע מאביו (סבי משה שטרן ז"ל) שיש סימן למקומות במזמור שבהם מופיעה הצורה החריגה. צורה זו מופיעה בחטיבת הפסוקים של האותיות דמ"ה ב"ן פר"ץ. (יש לשים לב שבאות צד"י מופיעה גם הצורה הרגילה וגם הצורה החריגה). סימן זה מופיע ברש"י בפסוק קמ"ו' במנחת ש"י בפסוק י"ד ובהערות המסורה לפסוק י"ד, פסוק ל"א ופסוק קנ"ז (במנחת שי ובהערות המסורה הסימן הפוך - פר"ץ ב"ן דמ"ה).

הערה מעניינת לסיום: מזמור זה הוא הארוך ביותר בתהלים (ובתנ"ך כולו). מספר פסוקיו הוא 176, כמספר הפסוקים בפרשה הארוכה ביותר בתורה (פרשת נשא), וכמספר הדפים במסכת הארוכה ביותר (מסכת בבא בתרא).