יום ראשון, 28 במאי 2017

אדם מפסיק לברך על ספירת העומר. מדוע?

אדם הקפיד לספור ספירת העומר בכל ערב, ובשלב מסויים הוא מפסיק לברך (לפי חלק מהדעות). מדוע?

תשובה:

קטן שהגדיל (נהיה בר-מצוה) באמצע ספירת העומר.

הערה:

כידוע, יש פוסקים שסוברים שכל ימי הספירה הם מצווה אחת, ולכן מי שלא ברך באחד הימים, לא יכול להמשיך לספור (בברכה). לשיטתם של פוסקים אלו אפשר לומר שקטן שהגדיל לא יספור בברכה (לאחר שהוא הגדיל) כי הספירה שהוא ספר עד עכשיו הייתה מדין חינוך בלבד והוא לא קיים את המצווה. כעת, לאחר שהגדיל הוא מחויב במצווה אבל אין לו רצף של חיוב.

יש פוסקים שחולקים וסוברים שכן צריך לספור בברכה, ולכן מי שזה נוגע לגביו כדאי שיבדוק את הנושא עם מורי הוראה.