יום ראשון, 25 באוקטובר 2015

קשר בין אברהם אבינו להמן הרשע ביחוס המשפחתי

קשר בין אברהם אבינו להמן הרשע ביחוס המשפחתי

איזה קשר יש בין אברהם אבינו ע"ה לבין המן הרשע לגבי "יחוס משפחתי" (להבדיל בין טהור לטמא)?

תשובה:

לשניהם הייתה אמא בשם אמתלאי. "ואמר רב חנן בר רבא אמר רב, אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו, אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי. וסימנך, טמא טמא, טהור טהור" (בבא בתרא צ"א.). מסביר רש"י שאם אתה רוצה סימן שלא להתבלבל בין שם אמו של אברהם לשם אמו של המן, שים לב שהמלה כרים פירושה כבשים (כמו שכתוב בשירת האזינו "עם חלב כרים ואילים (דברים ל"ב י"ד), והכבשים הם בעל חיים כשר. ואילו עורב הוא עוף טמא. (המשפט שכתוב בסוף החידה בסוגרים, מרמז לסימן של הגמרא).

אגב, בהמשך הגמרא מופיעים שמות של אמהות נוספות: "אמיה דדוד נצבת בת עדאל, אמיה דשמשון צללפונית, ואחתיה נשיין (לאחותו של שמשון קראו 'נשיין'). שמה של אמו של שמשון מופיע גם בתנ"ך בצורה מעט שונה "ושם אחותם הצללפוני" (דברי הימים א' ד' ג').

לדעת החיד"א יש סגולה בהזכרת שמה של אמו של אברהם אבינו "סגולה להולך לפני מלך או שר ומושל. יאמר שבעה עשר פעמים אַמַתְלָאִי בַּת כַּרְנְבוֹ, קודם שיעמוד לפניו" (עבודת הקודש, כף אחת - ט').

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה