יום שני, 17 ביולי 2017

שני אחים האחד ישראל והאחר לוי (או כהן??)

שני אחים ביולוגיים מאב ואם, האחד ישראל והאחר לוי (או כהן ??). כיצד יתכן?
תשובה:
מדובר על מצב שבו לוי בא על גויה והיא התעברה. בזמן שהיא הייתה מעוברת היא התגיירה ואח"כ היא ילדה בן. מכיוון שהיא התעברה כאשר היא לא הייתה יהודייה, הבן שנולד לא נחשב מבחינה הלכתית כבן של אביו הביולוגי ולכן הוא ישראל. לאחר מכן האבא נשא את הגיורת והיא ילדה בן נוסף. הבן השני מתייחס לאביו ולכן הוא לוי.
אפשרי גם שהאשה התגיירה לאחר שהבן הראשון נולד, וגם הוא התגייר.

לכאורה יכול להיות מצב דומה גם לגבי כהן, אלא שכאן יש בעיה: לכהן אסור לשאת גיורת. בד"כ בן שנולד לכהן מאשה שאסורה להינשא לכהן הוא חלל ולא נחשב כהן, אבל לגבי בן שנולד מגיורת יש מחלוקת. יש הסוברים שגם הוא חלל מהתורה, יש שסוברים שמהתורה הוא אינו חלל, אבל הוא חלל מדרבנן, ויש שסוברים שהוא אינו חלל כלל אפילו מדרבנן. לפי הדעה השלישית, הבן השני יהיה כהן. (להרחבה בנושא ניתן לעיין באנציקלופדיה תלמודית בערכים 'גיורת' 'זונה' ו'חלל').