יום שלישי, 28 ביוני 2016

זוגות בפיוט אחד מי יודע

בפיוט "אחד מי יודע" יש 5 זוגות שקשורים אחד לשני.

4 מתוכם מספרים עוקבים (צמודים) ואחד לא במספרים עוקבים.

2 מתוכם הם בסדר שתואם את הסדר הטבעי וההגיוני, 2 מתוכם הם בסדר הפוך מהסדר הטבעי וההגיוני, ובאחד הזוגות אין משמעות לסדר.

תשובה:

שני לוחות הברית / עשרה דיבריא          : מספרים לא עוקבים - סדר טבעי (בשני הלוחות רשומים עשרת הדברות)

שלושה אבות / ארבע אמהות                  : מספרים עוקבים      - אין משמעות לסדר

חמישה חומשי תורה / שישה סדרי משנה: מספרים עוקבים      - סדר טבעי (קודם תורה שבכתב ואח"כ תורה שבע"פ)

שמונה ימי מילה / תשעה ירחי לידה        : מספרים עוקבים      - סדר הפוך (המילה באה אחרי הלידה)

אחד עשר כוכביא / שנים עשר שיבטיא    : מספרים עוקבים      - סדר הפוך (הכוכבים מייצגים את השבטים)

יום שני, 27 ביוני 2016

פלגס

מה זה 'פלגס' ומהם הדינים שלו?

תשובה:

כבש מתום שנה ללידתו, ועד תום שלושים יום בשנתו השניה (פרה פ"א מ"ג).

 

הערות:

כאשר כתוב בתורה שצריך להקריב 'כבש' הכוונה היא עד גיל שנה. כאשר כתוב 'איל' הכוונה היא למעלה מבן שנה וחודש. מבן שנה עד שנה וחודש הריהו קרוי 'פלגס'. בשלב זה הוא כבר יצא מגדר של 'כבש' אבל עדיין אינו 'איל' ולכן אינו כשר להקרבה לא בתור 'כבש' ולא בתור 'איל'. גם מי שנדר להביא לקרבן כבש או איל, והביא פלגס, לא יצא ידי חובתו, מפני שפלגס הוא בריה בפני עצמה. לעומת זאת אפשר להקריב פלגס בתור קורבן נדבה. במקרה כזה הבעלים צריך להביא נסכים של איל (חולין כ"ג:).

'פלגס' היא מילה יוונית, שמשמעה: נער מתבגר שיצא מימי הילדות ועדיין לא בא לכלל בחרות. ויש מבארים שהמילה "פלגס" גזורה מן הלשון: פלג גס, כלומר: חצי שיעור גדלות.