יום שישי, 21 בנובמבר 2014

חידה לפרשת חיי-שרה – הסתר פנים

חידה לפרשת חיי-שרה – הסתר פנים

היכן יש בפרשה הסתר פנים?

תשובה:

"ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד הוא אדוני, ותקח הצעיף ותתכס" (בראשית כ"ד ס"ה)

יום שישי, 14 בנובמבר 2014

חידה לפרשת וירא – זוג עקשנים בפרשה ובהפטרה

חידה לפרשת וירא – זוג עקשנים בפרשה ובהפטרה

זוג עקשנים, בפרשה - הזכר של זכר, בהפטרה - הנקבה של נקבה

תשובה:

חמורו של אברהם – "וישכם אברהם בבוקר, ויחבש את חמורו" (בראשית כ"ב ג')

האתון של האשה השונמית – "שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתונות" (מלכים ב' ד' כ"ב)

יום שלישי, 4 בנובמבר 2014

חידות לפרשת נח

חידות לפרשת נח

            1 - הסבר מקורי ומעניין למילה 'מבול' ע"י חלוקת האותיות לשתיים.

2 - מתי אומרים קדיש לאחר פטירת גוי? (תודה לידידי עלי מרצבך על החידה)

תשובה:

1 : מ-בול

            מ    : 40 (מספר הימים שירד המבול) - "ויהי המבול ארבעים יום על הארץ" (בראשית, ז' י"ז)

            בול : חודש חשון (שבו ירד המבול) - "ובשנה האחת עשרה, בירח בול הוא החודש השמיני כלה הבית ..." (מלכים ו' ל"ח)

       הערה: מכיוון שבאות ב' יש דגש חזק, הרי היא מוכפלת, ולכן אפשר לחלק מ-בבול, כלומר, ארבעים ימים בחודש בול.

2 : פרשת נח מסתיימת במילים "וימת תרח בחרן". מיד עם סיום קריאת הפרשה אומר בעל הקריאה (חצי) קדיש.