יום שלישי, 1 בספטמבר 2015

פרשות בעלות שרש זהה / מנוגד / פרשה בנביאים / פרשות בי'ד החזקה

פרשות בעלות שרש זהה / מנוגד / פרשה בנביאים / פרשות בי"ד החזקה

א' - פרשות בעלות שרש זהה (8 זוגות ושתי שלישיות)

ב' - פרשות בעלות שרש מנוגד (2 כנגד 1; 2 כנגד 2; 1 כנגד 1; 1 כנגד 1 מצד אחד, ומול 2 מצד שני)

ג'  - פרשה בנביאים

ד' - פרשות בי"ד החזקה לרמב"ם (2 בעלי שם זהה ואחד בעל שרש זהה)

תשובה:

א' - לך-לך / וילך

       וירא / וארא / ראה

       חיי-שרה / ויחי

       ויצא / כי-תצא

       וישלח / בשלח / שלח

       בא / כי-תבא

       משפטים / שפטים

       תצוה / צו

       כי-תשא / נשא

       בחקתי / חקת

ב' - חיי-שרה / ויחי – אחרי מות

       ויצא / כי-תצא – בא / כי-תבא

       בראשית – מקץ

       וישב <– נצבים –> לך-לך / וילך

ג' -  שפטים

ד' - משפטים; שופטים; קדשים / קדושה

 

הערה: פרשת שפטים "מככבת" בשלושה חלקים של החידה