יום ראשון, 18 ביוני 2017

הללויה * 3

באיזה מזמור בתהילים יש 3 פעמים את המילה 'הללויה'? (תודה לאליהוא שנון על החידה).

תשובה:

מזמור קל"ה

הערות:

 - המלה 'הללויה' נמצאת בתנ"ך אך ורק במזמורי תהילים. בד"כ היא מופיעה או כמלה ראשונה במזמור או כמלה אחרונה (או כשניהם). מזמור קל"ה הוא המזמור היחיד שבו מופיעה המלה  'הללויה' גם באמצע המזמור בתחילת פסוק ג', וזאת בנוסף למלה הראשונה ולמלה האחרונה.

 - הערה שקיבלתי מרחמים שר-שלום: "אבל יש לשים לב ש'הללו יה' הראשונה  מורכבת משתי מילים נפרדות והשתיים הבאות  מחוברות".

לפי המסורה כל 'הללויה' חד מילה לבד מהפסוק הנ"ל.

בספרי תהלים המצויים אין מציינים את הנוסח לפי המסורה הנ"ל. בתהלים של דעת מקרא וכן בתנך לפי כתב יד בן אשר מובא הנוסח לפי המסורה כנ"ל.

- מכיוון שאני מפיץ גם דיוקי תפילה ברצוני להדגיש שהמלה 'הללויה' תמיד מופרדת מיתר הפסוק ע"י פסיק. כלומר, כאשר היא מופיעה בתחילת הפסוק, יש אחריה פסיק, וכאשר היא מופיעה בסוף הפסוק, יש פסיק לפניה. בנוסף, באות ה"א האחרונה יש מפיק.

יום חמישי, 15 ביוני 2017

חידה לפרשת בהעלותך - צמד חמד

צמד חמד בפרשה, האחד בכיוון הברז, השני בתוך הברז. (תודה לאריה פלהיימר על החידה)

תשובה:

אלדד ומידד

"וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד (במדבר יא כו)

דד=ברז: " בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור" (יומא פ"ג מ"י)

יום שני, 5 ביוני 2017

הגדולה שמכילה את הגדול

"הגדולה מכולם מכילה את הגדול מכולם - והוא טף."

מה פירוש המשפט? (תודה לרב יעקב ליבי על החידה)

תשובה:

פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה (176 פסוקים). בפרשה זו יש את הפרק הארוך ביותר בתורה – פרק ז שבו יש 89 פסוקים (בגימטריה פ"ט).

הערה:

חשוב להדגיש שחלוקת הפרקים בתנ"ך היא חלוקה נוצרית. החלוקה היהודית הקדומה היא החלוקה לסדרים.