יום רביעי, 28 בינואר 2015

חידה לפרשת ויחי – מנין לנו שמקושיה לא מתים?

חידה לפרשת ויחי – מנין לנו שמקושיה לא מתים?

ידועה האמרה "מקושיה לא מתים". רמז לדבר מגמרא שעוסקת בנושא שנידון בפרשתנו. (הרמז הוא על דרך ההלצה.)

תשובה:

בגמרא במסכת תענית מביא ר' יצחק מימרא בשם ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת." (תענית ה:). מקשה על כך רב נחמן "וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברניא" (כלומר, וכי לחינם ספדו הספדנים וחנטו החונטים וקברו הקוברים?). עונה ר' יצחק "מקרא אני דורש. 'ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה', ואל תחת ישראל ...'. מקיש (משווה) הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים" (רש"י מוסיף במקום "והאי דחנטו חנטיא, סבורים היו שמת").

אם ננתח את הדיון נראה שר' יצחק אומר בשם ר' יוחנן שיעקב אבינו לא מת. גם לאחר שמקשים עליו קושיה, הוא לא משנה את דעתו, ואומר שלמרות הקושיה יעקב אבינו לא מת כי "מקושיה לא מתים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה