יום שישי, 2 בינואר 2015

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה?

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה?

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה? לעתים יש 2, לעתים 3 ולעתים 4. במה זה תלוי? (תודה ליחיאל ברונר על החידה)

תשובה:

אמנם בחג החנוכה אין מוסף, אבל תמיד בחג החנוכה יש לפחות שבת אחת (לעיתים שניים). בנוסף, יש גם ר"ח (לעיתים יומיים).

מספר תפילות המוסף תלוי בשלושה דברים:

1 - האם יש שבת אחת או שתיים?

2 - האם יש יום אחד ר"ח או יומיים?

3 - האם ר"ח ושבת מתלכדים?

 

יש 3 אפשרויות:

ארבע תפילות מוסף אם יש שתי שבתות ושני ימי ר"ח

שלש תפילות מוסף אם יש שבת אחת ושני ימי ר"ח (אפשרות הפוכה לא יכולה לקרות לפי סידור לוח השנה)

שתי תפילות מוסף אם יש שבת אחת ור"ח אחד, או יומיים ר"ח אבל אחד מהם חל בשבת

באופן תיאורטי היה יכול להיות גם יום אחד בלבד אם יש יום אחד ר"ח והוא חל בשבת, אבל לפי סידור הלוח זה לא אפשרי.

הטבלה שלהלן מראה את המצבים השונים:

סימני השנה

נר ראשון

ר"ח

מתי יש מוסף

בח"ג; בח"ה

יום א'

יום ו'

1 - ו' חנוכה (יום ו'): ר"ח

2 - ז' חנוכה: שבת

בש"ה; בש"ז; גכ"ה; גכ"ז

יום ב'

שבת + יום א'

1 - ו' חנוכה: שבת + א' דר"ח

2 - ז' חנוכה: ב' דר"ח

הכ"ז

יום ד'

יום ב' + יום ג'

1 - ד' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ב'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ג'): ב' דר"ח

הח"א

יום ד'

יום ב'

1 - ד' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ב'): ר"ח

הש"א; הש"ג

יום ה'

יום ג' + יום ד'

1 - ג' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ג'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ד'): ב' דר"ח

זח"א; זח"ג

יום ו'

יום ד'

1 - ב' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ד'): ר"ח

זש"ג; זש"ה

יום ז'

יום ה' + יום ו'

1 - א' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ה'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ו'): ב' דר"ח

4 - ח' חנוכה: שבת

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה