יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

חידה לפרשת ניצבים - האם תורה היא זכר או נקבה?

חידה לפרשת ניצבים - האם תורה היא זכר או נקבה?
בפסוק אחד בפרשתנו כתוב "ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה" (דברים כ"ט כ').
לעומת זאת, כתוב בפסוק אחר בפרשה "לעשות את כל דברי התורה הזאת" (כ"ט כ"ח).
בפרשת כי-תבוא כתוב "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת" (כ"ח ס"א).
האם תורה היא זכר או נקבה?
תשובה:
ובכן, כפי שאומר רש"י על הפסוק הראשון שצוטט (כ"ט כ') התשובה נעוצה בטעמים ובחלוקת הפסוק שנגזרת מהטעמים.

בפסוק הראשון הטעם במילה בספר הוא מרכה (משרת) ובמילה התורה טיפחה (מפסיק), ולכן המילים בספר התורה מחוברים וחלוקת הפסוק היא "בספר התורה | הזה". מכיוון שספר הוא זכר כתוב הזה.

בפסוק השני סדר הטעמים הפוך (טיפחה מרכה) ולכן החלוקה היא "דברי | התורה הזאת". מכיוון שתורה היא נקבה כתוב הזאת.

בפסוק בפרשת כי-תבוא הטעמים הם טיפחה מונח (משרת), כלומר, החלוקה היא "בספר | התורה הזאת", ולכן גם כאן כתוב הזאת.

נשאר רק לברר מדוע משתנה חלוקת הפסוקים.
נראה לי לומר שבפסוק הראשון מדובר על כתיבה. מכיוון שהכתיבה היא בספר, לכן בספר הוא הנושא העיקרי, והמילה התורה רק מבארת מהו הספר. מסיבה זו כתוב הזה כי ספר הוא זכר.
לעומת זאת, בפסוק השני מדובר על עשיית דברי התורה, כלומר, התורה היא הנושא העיקרי, ולכן כתוב הזאת כי התורה היא נקבה.
לפי זה, נשאר רק לברר מדוע בפרשת כי תבוא כתוב הזאת למרות שמדובר על כתיבה שהיא כאמור בספר. (ואולי כי שם מדובר על דברים שלא כתובים???)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה