יום שישי, 12 בספטמבר 2014

חידות לפרשת שופטים

חידות לפרשת שופטים
            1 - קדימון (פרומו בלעז) לשתי הפרשות הבאות
2 - שנים - כן;   שלושה - כן;   אחד - לא  /  אחד - לא;   שנים - כן;   שלושה - כן
תשובה:
1 - "כי תצא למלחמה על אויביך, וראית ..." (כ' א')
   - "כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך, וירשתה וישבת בה ..." (י"ז י"ד)
שני הציטוטים כמעט זהים לפסוקי הפתיחה של פרשת כי-תצא ופרשת כי-תבוא (לגבי כי-תצא, המילה "וראית" כתובה בפסוק הבא. לגבי כי- תבוא, יש תוספת של המילה "והיה" בתחילת הפסוק, המילה "תבוא" בכתיב מלא, הניקוד של המילה "לך" שונה ויש תוספת של המילה "נחלה")
2 - "על פי שנים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד" (י"ז ו')
   -  "לא יקום עד אחד באיש... על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר" (י"ט ט"ו)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה