יום שישי, 2 בפברואר 2018

פטור מעונש בגלל שהנוגע בדבר לא הגיש תלונה

יש 2 עדים כשרים שמעידים שאדם עבר על איסור שחייבים עליו מיתה, אבל הוא נפטר מעונש כי הנוגע בדבר לא הגיש תלונה.

רמז:

כדי לחייב מיתה, יש צורך ששני נוגעים בדבר יגישו תלונה.

תשובה:

בן סורר ומורה

הסבר:

כתוב בתורה: "וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ". (דברים כא יט)

על סמך פסוק זה אומרת המשנה: "היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה, אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיהו שניהם רוצים". (סנהדרין פרק ח משנה ד).

וכן פוסק הרמב"ם: "היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה אמו רוצה ואביו אינו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר ותפשו בו אביו ואמו" (הלכות ממרים פ"ז ה"י).

אפילו אם אביו ואמו הביאו אותו לבית דין, אבל לפני שגמר דינו הם התחרטו הוא נפטר מעונש. כפי שכותב הרמב"ם: "ואם מחלו לו אביו ואמו קודם שיגמר דינו פטור" (שם ה"ח)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה