יום ראשון, 2 באוגוסט 2015

חידה לפרשת ואתחנן - איזה קשר יש בין הפרשה לתפילין?

חידה לפרשת ואתחנן - איזה קשר יש בין הפרשה לתפילין?

איזה קשר יש בין פרשת ואתחנן לתפילין (בנוסף לפרשת "שמע ישראל")?

תשובה:

כתוב בגמרא: "מנין שהקב"ה מניח תפילין? שנאמר, 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו' (ישעיה ס"ב ח'), בימינו - זו תורה ... ובזרוע עוזו - אלו תפילין ..." (ברכות ו.).

בהמשך הגמרא מפרטת ששה פסוקים שכתובים בתפילין של הקב"ה ואת החלוקה שלהם בארבעת הבתים של התפילין. שלושה מתוכם הם מהפרשה שלנו. (סה"כ חמישה הם מחומש דברים).

 

בית א' - "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראינו אליו" (דברים ד' ז')

             "ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה אשר אנכי נותן לפניכם היום" (דברים ד' ח')

בית ב' - "אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בה' ..." (דברים ל"ג כ"ט)

             "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ..." (דברי הימים א' י"ז כ"א)

בית ג' - "או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת, באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ..." (דברים ד' ל"ד)

בית ד' - "ולתתך עליון על כל העמים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ..." (דברים כ"ו י"ט)

הערה:

הגמרא מתייחסת לעובדה שכל הפסוקים עוסקים בשבחם של ישראל, ודנה בשאלה האם הקב"ה משתבח בשבחם של ישראל. בהקשר לכך מובא הפסוק: "את ה' האמרת היום להיות לך לאלהים ..., וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה ..." (דברים כ"ו י"ז-י"ח). "אמר להם הקב"ה לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת העולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר 'שמע ישראל, ה' אלהינו, ה' אחד', ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' ".

כלומר, כנגד "ה' אחד" שמופיע בתפילין של עם ישראל (שכאמור, גם מופיע בפרשתנו), יש את "גוי אחד בארץ" שמופיע בתפילין של הקב"ה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה