יום שלישי, 23 ביוני 2015

פסוק בתורה שנקרא הכי הרבה פעמים

פסוק בתורה שנקרא הכי הרבה פעמים

מהו הפסוק בתורה שנקרא הכי הרבה פעמים?  (תודה לגלעד הרשושנים על החידה)

הערה: אין הכוונה לפסוק שחוזר על עצמו מספר פעמים בתורה (כמו "וידבר ה' אל משה " או פרשת הנשיאים וכד'), אלא פסוק מסוים בתורה שנקרא פעמים רבות.

תשובה:

"ואמרת להם, זה האשה אשר תקריבו לה' ... " (במדבר כ"ח ג')

הסבר:

באופן כללי, הקריאה של ר"ח היא הקריאה הנפוצה ביותר (בממוצע כ-18 פעמים בשנה). בד"כ קוראים בר"ח שלוש פרשיות: "צו את בני ישראל", "וביום השבת" ו"ובראשי חדשיכם" (במדבר כ"ח א'-ט"ו). מספר העולים בר"ח הוא ארבעה, אלא שיש מגבלה שכל עולה חייב לקרוא לפחות שלושה פסוקים באותה פרשיה. כמו כן, אסור לסיים קריאה פחות משלושה פסוקים לפני סוף פרשיה. מגבלות אלו יוצרות בעיה. בפרשת "וביום השבת" יש שני פסוקים בלבד, ולכן חובה לקרוא אותה ביחד עם שלושה פסוקים מפרשה סמוכה. בפרשת "ובראשי חדשיכם" יש חמישה פסוקים ולכן לא ניתן לחלק אותה בין שני עולים. נשארה פרשת "צו את בני ישראל" שאותה יש לחלק בין שלושה עולים, אבל יש בה שמונה פסוקים בלבד. כדי לפתור את הבעיה נקבע שהכהן קורא פסוקים א'-ג', הלוי חוזר וקורא את פסוק ג' וכן פסוקים ד'-ה', השלישי קורא פסוקים ו'-ח' וכן "וביום השבת" והרביעי קורא "ובראשי חדשיכם". כך יוצא שפסוק ג' נקרא הכי הרבה פעמים.

 

יש לשים לב למצבים השונים:

1 - בד"כ קוראים כאמור את פסוק ג פעמיים (פעם אחת הכהן ופעם נוספת הלוי).

2 - בר"ח תשרי לא קוראים כלל את קריאת ר"ח (ר"ה).

3 - בר"ח טבת הרביעי קורא בקריאה של חנוכה ולכן אין צורך לחזור על הפסוק "ואמרת להם".

4 - כאשר ר"ח חל בשבת, לא קוראים כלל את פרשת "צו את בני ישראל". (המפטיר קורא "וביום השבת" ו-"ובראשי חדשיכם").

5 - בנוסף, קוראים פסוק זה פעם אחת בפרשת השבוע - פרשת פנחס.

 

לאור הכללים הנ"ל ניתן לראות שהמינימום הוא 27 פעמים בשנה והמקסימום הוא 35.

קוראים פעמיים   קוראים פעם אחת   לא קוראים כלל

סימן

סוג

תשרי

חשון

כסלו

טבת

שבט

אדר א

אדר

ניסן

אייר

סיון

תמוז

אב

אלול

פנחס

סה"כ

בחג

פשוטה

ב

ג ד

ה

ו

ז

 

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

ב

ג ד

1

28

בשה

פשוטה

ב

ג ד

ה ו

ז א

ב

 

ג ד

ה

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

1

32

גכה

פשוטה

ג

ד ה

ו

ז א

ב

 

ג ד

ה

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

1

30

הכז

פשוטה

ה

ו ז

א

ב ג

ד

 

ה ו

ז

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

1

27

השא

פשוטה

ה

ו ז

א ב

ג ד

ה

 

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

ז

א ב

1

29

זחא

פשוטה

ז

א ב

ג

ד

ה

 

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

ז

א ב

1

28

זשג

פשוטה

ז

א ב

ג ד

ה ו

ז

 

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

ב

ג ד

1

31

בחה

מעוברת

ב

ג ד

ה

ו

ז

א ב

ג ד

ה

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

1

32

בשז

מעוברת

ב

ג ד

ה ו

ז א

ב

ג ד

ה ו

ז

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

1

34

גכז

מעוברת

ג

ד ה

ו

ז א

ב

ג ד

ה ו

ז

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

1

32

החא

מעוברת

ה

ו ז

א

ב

ג

ד ה

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

ז

א ב

1

30

השג

מעוברת

ה

ו ז

א ב

ג ד

ה

ו ז

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

ב

ג ד

1

33

זחג

מעוברת

ז

א ב

ג

ד

ה

ו ז

א ב

ג

ד ה

ו

ז א

ב

ג ד

1

32

זשה

מעוברת

ז

א ב

ג ד

ה ו

ז

א ב

ג ד

ה

ו ז

א

ב ג

ד

ה ו

1

35

 

הערה:

למנהג הגר"א, הלוי לא חוזר על "ואמרת להם", אלא ממשיך מפסוק ד', עד סוף פרשת "צו את בני ישראל" (פסוק ח'). השלישי חוזר וקורא את פסוקים ו'-ח' (כמו בשיטה המקובלת). לכן, לשיטתו פסוקים ו'-ח' הם הנקראים פעמיים.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה