יום רביעי, 20 במאי 2015

ארבעה תינוקות שנימולים בארבעה ימים

ארבעה תינוקות שנימולים בארבעה ימים

הרחבה לחידה הקודמת (שלישיה שנימולים בשלושה ימים):

תוך כדי לידת השלישיה נולד תינוק נוסף. הברית של ארבעת התינוקות תתבצע בארבעה ימים רצופים? (אפשרי בשני הפתרונות של החידה הקודמת.)

תשובה:

בניגוד לחידה הקודמת שאפשרית גם כאשר התינוקות נולדו בערב שבת וגם כאשר נולדו שבוע לפני ערב יו"ט, במקרה הזה מדובר ביו"ט בלבד.

גם כאן מדובר בשתי אפשרויות לגבי השלישיה.

1 - הראשון נולד לפני השקיעה,השני בין השמשות והשלישי לאחר צאת הכוכבים (מילת השני תדחה לאחר יו"ט עקב הספק).

2 - הראשון נולד לפני השקיעה, השני לאחר צאת הכוכבים והשלישי נולד בניתוח (מילת השלישי תדחה בתור "יוצא דופן").

התינוק הנוסף נולד לאם אחרת במקביל ללידת השלישיה. גם הוא נולד בין השמשות, או שנולד בניתוח , אבל הוא נולד בחו"ל. מכיוון שבחו"ל יש יו"ט שני של גלויות, מילתו תידחה ביום נוסף.

הערות:

1 - לפי הרמב"ם, כל התינוקות שמילתם אינה דוחה שבת וי"ט, נימולים ביו"ט שני של גלויות (הלכות מילה א' ט"ו), ולכן לפי שיטתו הפתרון לחידה לא מתקיים, אבל לדעת השו"ע גם ביו"ט שני של גלויות דוחים את המילה (יו"ד רס"ו ח').

2 - אם שני התינוקות שמילתם נדחית (אחד מהשלישייה והתינוק הנוסף) נדחו בגלל שנולדו בין השמשות, הדבר יכול לקרות רק אם התינוק שנולד בחו"ל נולד צפונית או דרומית לארץ ישראל, אבל באותו קו אורך (לבנון, טורקיה וכד'), כי אז זמן השקיעה במקום בו הוא נולד קרוב לזמן השקיעה בא"י ואפשרי ששניהם נולדו בין השמשות. אם הוא נולד מזרחית או מערבית לא"י, זמן השקיעה שונה ולא יתכן ששניהם נולדו בין השמשות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה