יום שלישי, 29 באוגוסט 2017

שני אחים האחד כהן כשר והאחר חלל

שני אחים ביולוגיים מאב ואם, האחד כהן כשר והאחר חלל. כיצד יתכן? (יש שלושה פתרונות אפשריים.)

תשובה:

1 - כהן נשא אשה והיא ילדה בן. הבן כהן כשר. הבעל גירש את אשתו ואח"כ נשא אותה מחדש (באיסור) והיא ילדה בן נוסף. הבן השני הינו חלל.

2 - ההתחלה כנ"ל. לאחר לידת הבן הראשון, האשה זינתה (ברצון או באונס). הבעל המשיך לחיות אתה (באיסור) והיא ילדה בן נוסף. הבן השני הינו חלל. (תודה לזאב נחושתן על פתרון זה).

3 – כהן שבא על אשה שזקוקה ליבום, עבר על לאו ("לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר") ולכן האשה נעשית "זונה", אבל אם היא התעברה הולד כשר. אם הוא יבוא עליה פעם נוספת, הולד יהיה חלל. (תודה ליחזקאל ברנט על פתרון זה).

הערות:

1 - בניגוד לישראל (או לוי), שמקיים מצווה אם הוא מחזיר את גרושתו, לכהן אסור להחזיר את גרושתו (כמו שאסור לו לשאת סתם גרושה). מסיבה זו חכמים תיקנו לכהן גט מיוחד (שנקרא גט מקושר) שההכנה שלו נמשכת זמן רב כדי לתת לו זמן להתחרט בינתיים. לפרטים נוספים על גט מקושר אפשר לראות כאן וכאן. אפשר גם לראות סרטונים כאן וכאן.

2 - בניגוד לאשת ישראל שנאסרת על בעלה רק אם נבעלה ברצון, אשת כהן נאסרת על בעלה גם אם נבעלה באונס.

3 - כהן שבא על אשה שאסורה לו באיסור שאינו מיוחד דווקא לכהנים והיא ילדה, הבן אינו חלל. רק כהן שבא על אשה שאסורה לו באיסור כהונה, הבן חלל. ("איזו היא חללה: זו שנולדה מאיסורי כהונה" - רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק יט הלכה א)

4 - כל אשה שנבעלה באיסור שאינו מיוחד לכהנים, נעשית זונה, בין אם נבעלה לכהן או לישראל. ("זונה האמורה בתורה היא כל שאינה בת ישראל, או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השווה בכול" - רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק יח הלכה א). כעת האיסור שלה הוא כבר איסור שמיוחד לכהנים, ולכן אם יבוא עליה כהן, הולד יהיה חלל. ("כוהן הבא על ערווה מן העריות חוץ מנידה, או על אחת מחייבי לאוין השווין בכול - עשה אותה זונה. חזר ובא עליה ביאה שנייה, נעשית חללה, וזרעו ממנה חללים. לפיכך כוהן שבא על זקוקה ליבם, ונתעברה מביאה ראשונה, הוולד כשר, לפי שאינה מאיסורי כהונה, ונעשית זונה. חזר ובא עליה ביאה שנייה  ונתעברה וילדה - היא חללה וולדה חלל, לפי שהיא מאיסורי כהונה" - רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק יט הלכה ג-ד).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה