יום רביעי, 23 בנובמבר 2016

חידה לפרשת וירא

זה התחיל בהליכה אל הבלתי נודע והסתיים בהליכה אל הבלתי נודע,

בשתי פרשות, בשתי הקצוות,

ובתווך שמונה נוספים.

מוזכרים בפרקי אבות וכולם עברו בהצלחה.

תשובה:

במסכת אבות נאמר: "עשרה נשיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם" (ה' ג').

הניסיון הראשון בתחילת פרשת לך-לך "לך לך מארצך ... אל הארץ אשר אראך" (י"ב א').

הניסיון האחרון בסוף פרשת וירא "קח נא את בנך ... ולך לך אל ארץ המוריה ... על אחד ההרים אשר אמר אליך" (כ"ב ב').

בין הניסיון הראשון והניסיון האחרון יש שמונה ניסיונות נוספים.

הרחבה:

1 - לגבי הרשימה של כל הניסיונות יש מספר שיטות?

הפסוק / הניסיון

רמב"ם

ברטנורא

השלכתו לכבשן האש באור כשדים ע"י נמרוד (מדרש)

--

1

"לך לך מארצך" (י"ב א')

1

2

"ויהי רעב בארץ" (י"ב י')

2

3

"ותֻקח האשה בית פרעה" (י"ב ט"ו)

3

4

המלחמה נגד ארבעת המלכים (י"ד י"ד-ט"ו)

4

5

לקיחת הגר לאשה (ט"ז א'-ג')

5

--

ברית בין הבתרים שבו ה' הראה לו שעבוד מלכויות (ט"ו)

--

6

ברית המילה (י"ז י'-י"א)

6

7

לקיחת שרה לבית אבימלך (כ' ב')

7

8

גירוש הגר (כ"א י'-י"ד)

8

--

גירוש ישמעאל (כנ"ל)

9

9

עקידת יצחק (כ"ב)

10

10

 

2 - הרמב"ם לא מנה את השלכת אברהם לכבשן האש כי הוא לא מפורש בתורה.

3 - לפי ברטרנורא, שמונה גם את השלכתו לכבשן האש, הניסיון של ההליכה לא"י איננו הניסיון הראשון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה