יום שני, 16 במרץ 2015

קשרים בין פרשת כי-תשא ופורים

קשרים בין פרשת כי-תשא ופורים

מהם הקשרים שיש בין פרשת כי-תשא לבין פורים ומגילת אסתר?

תשובה:

1 - מחצית השקל: "אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן, באחד באדר משמיעין על השקלים" (מגילה י"ג:). (מצוות מחצית השקל ניצחה את עשרת אלפים כיכר כסף שרצה המן לשקול על ידי עושי המלאכה.)

 

2 - "מרדכי מן התורה מנין? שנאמר 'מר דרור' (שמות ל' כ"ג), ומתרגמיהן מירא דכיא" (חולין קל"ט:). (בפרשת שמן המשחה כתוב "ואתה קח לך בשמים ראש, מר דרור חמש מאות ...". אונקלוס מתרגם את המילים 'מר דרור' – 'מירא דכיא' וזה מזכיר את השם של מרדכי.)

 

3 - "רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא: 'תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס' (ישעיה נ"ה י"ג). תחת הנעצוץ - תחת המן הרשע ..., יעלה ברוש - זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים. שנאמר 'ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור' ומתרגמיהן מרי דכי" (מגילה י:) . (ר' שמואל רצה לדרוש בעניני המגילה והביא את הפסוק בישעיה והסביר שברוש הוא מרדכי שהוא ראש לכל הבשמים ולמד את זה מתרגום אונקלוס הנ"ל.)

 

4 - "ויקח מידם, ויצר אותו בחרט, ויעשהו עגל מסכה" (שמות ל"ב ד'). וכן, "עשו להם עגל מסכה" (שמות ל"ב ח').

 

5 - "ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור" (שמות ל"ה ל') – "חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן" (אסתר א' ו').

 

6 - "ויתן על פניו מסוה" (שמות ל"ד ל"ג) (מסוה - כיסוי לפנים כמו מסכה).

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה