יום שלישי, 4 בנובמבר 2014

חידות לפרשת נח

חידות לפרשת נח

            1 - הסבר מקורי ומעניין למילה 'מבול' ע"י חלוקת האותיות לשתיים.

2 - מתי אומרים קדיש לאחר פטירת גוי? (תודה לידידי עלי מרצבך על החידה)

תשובה:

1 : מ-בול

            מ    : 40 (מספר הימים שירד המבול) - "ויהי המבול ארבעים יום על הארץ" (בראשית, ז' י"ז)

            בול : חודש חשון (שבו ירד המבול) - "ובשנה האחת עשרה, בירח בול הוא החודש השמיני כלה הבית ..." (מלכים ו' ל"ח)

       הערה: מכיוון שבאות ב' יש דגש חזק, הרי היא מוכפלת, ולכן אפשר לחלק מ-בבול, כלומר, ארבעים ימים בחודש בול.

2 : פרשת נח מסתיימת במילים "וימת תרח בחרן". מיד עם סיום קריאת הפרשה אומר בעל הקריאה (חצי) קדיש.

תגובה 1:

  1. ע' בספר חומת אנך על מלכים שם שכתב: בירח בול. אמרו בתנחומא פרשת נח דמזמן המבול בכל שנה היו מ' יום גשמים בחשון עד שבנה שלמה בית המקדש והתפלל שיפסקו אלו הגשמים ולכך כתיב ירח בול חסר ממבול ונשאר בול:

    השבמחק